logo  
 
verzekeringsgeneeskunde
bedrijfsgeneeskunde
sportgeneeskunde
specifieke keuringen
tarieven
contact
home
 


Verzekeringsgeneeskunde


     
  Medicheck verricht vanaf 1997 diverse keuringen en onderzoeken voor verzekeraars en het UWV.

Verzekeringskeuringen:

Huisartsenkeuringen en internisten keuringen inclusief ECG(hartfilm), audiometrie (gehoorsonderzoek) longfunctieonderzoek en fiets ergometrie ( maximaal testen met ECG registratie ).
Het betreft acceptatiekeuringen voor overlijdensrisico (leven), arbeidsongeschiktheid en pensioenen.
Daarnaast worden AOV schadecontroles uitgevoerd voor diverse verzekeringsmaatschappijen.
Medicheck verricht tevens letselschade-keuringen voor o.a. de ASR,diverse andere maatschappijen en voor de ANWB.

 
 
Onderzoeken in het kader van de Sociale Zekerheidswetgeving:

Er is ruime ervaring en expertise aanwezig in primair werk en Bezwaar en Beroepszaken bij het UWV

Primaire UWV-beoordelingen:

Ziektewetbeoordelingen
WAO, WAO AsB, Amberbeoordelingen
WIA, IVA beoordelingen
WAJONG beoordelingen
Deskundigenoordelen
Voorzieningen
Beoordelen van re-integratie inspanningen c.q. loonsancties
SVB (Sociale Verzekeringsbank) keuringen
Arbeidsgehandicapten (voorheen REA) keuringen

Onderzoeken Bezwaar en Beroep:
Heroverwegingen in bezwaar na primair oordeel in het kader van o.m. de ziektewet, WAO, WIA, WAJONG, re-integratie inspanningen(loonsancties) en voorzieningen. Het opstellen van beroepsrapportages, hoger beroepsrapportages en rapportages voor de Centrale Raad van Beroep.

Verzekeringsgeneeskundige expertises:

- Expertises Rechtbank:
Dr. Groeneveld van Medicheck heeft ruime ervaring in het verrichten van verzekeringsgeneeskundige expertises in opdracht van de Rechtbank bij geschillen tussen cliŽnten en het UWV.

-Expertises voor Verzekeraars en Instellingen:
Medicheck verricht op aanvraag onafhankelijke expertises in het kader van WGA/IVA-zaken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om letselschade-onderzoeken te laten verrichten conform AMA-5 of AMA-6 richtlijnen.

 

 
 

De Soel 2     |     Zoelen     |     Tel: 0344-682562     |     Fax:0344-681764     |     info@medicheck.nl