logo  
 
verzekeringsgeneeskunde
bedrijfsgeneeskunde
sportgeneeskunde
specifieke keuringen
tarieven
contact
home
 


Sportgeneeskunde


 

MEDICHECK geeft sportmedische adviezen, sportvoedingsadviezen en dieetadviezen en is specialist in advisering van vitamines en voedingssupplementen

MEDICHECK verricht tevens een groot aantal sportkeuringen inclusief bloed -  en urineonderzoek. Daarbij worden tevens inspanningsonderzoeken en longfunctieonderzoeken verricht


SOORT KEURINGEN :

Uitgebreide KNWU licentie-keuringen (o.a. wielrennen en mountainbike)
Teamsportkeuringen
Krachtsportkeuringen
Contact-sportkeuringen
(o.a. boksen en karate)
Duursportkeuringen (o.a. hardlopen en triathlon)
Duiksportkeuringen (NOB, Padi en IDD)
Keuringen voor autorace-licenties:
nationaal en internationaal (MON,KNAF)
Keuringen voor karting-licenties
Motorsportkeuringen
Keuringen voor parachutespringen

MEDICHECK & KWALITEIT SPORTKEURINGEN

Professioneel werken voor betere onderzoeksresultaten

Alle keuringen, onderzoeken en inspanningstesten worden onder gestandaardiseerde omstandigheden uitgevoerd
Inspanningsonderzoeken en conditietesten worden volgens een vooraf opgesteld protocol uitgevoerd. Hierdoor kan bij een vervolgtest zeer nauwkeurig worden vastgesteld welke vooruitgang de kandidaat heeft geboekt.
Testen zijn in Standard Operating Procedures (SOP's) vastgelegd. Onderzoeken en testen worden uitgevoerd volgens de meest recente wetenschappelijke standaarden.

MEDICHECK volgt bij keuringen de procedures en richtlijnen van de verschillende organisaties.
De sportkeuringen vinden plaats volgens de richtlijnen van de erkende sportbonden en - sportorganisaties.
Er worden hierbij sportspecifieke basiskeuringen verricht. Afhankelijk van de sporttak kan de basiskeuring uitgebreid worden met sportspecifiek onderzoek.

MEDICHECK heeft regelmatig intercollegiaal overleg en verwijst kandidaten voor uitgebreid laboratoriumonderzoek uitsluitend naar GLP (Good Laboratory Practice) - of ISO gecertificeerde laboratoria.

MEDICHECK & INSPANNINGSTESTEN

I. ALGEMEEN
Inspanningstesten worden bij MEDICHECK getoetst op betrouwbaarheid: dit wil zeggen dat wanneer een test onder dezelfde condities een aantal dagen later bij dezelfde kandidaat wordt herhaald er binnen bepaalde marges altijd eenzelfde testuitslag moet wordt verkregen. Hierbij wordt rekening gehouden met het sportfysiologisch principe dat eigenschappen als kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, techniek en lenigheid nooit binnen enkele dagen sterk kunnen veranderen bij dezelfde kandidaat.

Voor de betrouwbaarheid en de veiligheid van de testen wordt bij MEDICHECK de grootste aandacht geschonken aan de volgende vier zaken:

1.De meetapparatuur: deze wordt regelmatig geijkt en zonodig bijgesteld.
2.Testomstandigheden: MEDICHECK streeft naar identieke testomstandigheden bij elke kandidaat en bij elke herhaling van de test. Vervolgtesten worden zover dit mogelijk is op dezelfde tijdstippen van de dag uitgevoerd met een zelfde testopstelling en in dezelfde of vergelijkbare testomgeving.
3.Testcondities voor kandidaat:

Algemeen
De gezondheidstoestand wordt vooraf gescreened met behulp van een vragenlijst: De Physical Activity Readiness Questionaire waarbij ondermeer het volgende aan de orde komt:

Algemene gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik:

Kandidaten mogen in principe niet aan inspanningstesten deelnemen bij:
zwangerschap
kortademigheid in rust
aanhoudend hoesten
opgezette enkels of - onderbenen (oedeem)
koorts een week voorafgaand aan de test
hartslagfrequentie in rust van meer dan 100 slagen per minuut

Specifieke testcondities:

kandidaat moet in normale doen zijn; b.v. niet na slechte nachtrust
24 uur van te voren geen alcohol gebruiken
3 uur voor de test niet overmatig drinken en eten
op de dag van de test geen zware maaltijden nemen
op de dag van de test niet trainen en de dag ervoor niet extreem trainen

4.Uitleg aan de kandidaat:
voordat de test plaatsvindt worden aan de kandidaat exact uitgelegd hoe hij of zij volgens het opgestelde protocol dient te handelen

II. SOORT INSPANNINGSTESTEN

MEDICHECK verricht fietsergometrisch inspanningsonderzoek waarbij met behulp van hartfrequentiemeting bij verschillende belastingniveaus het uithoudingsvermogen wordt vastgesteld.
Bij vervolgtesten kan dan op een zeer nauwkeurige wijze worden vastgesteld of er sprake is van een vooruitgang of achteruitgang van het uithoudingsvermogen.

fietsergometrie

Testen in de sportaccomodatie:

MEDICHECK heeft tevens de beschikking over een sportaccommodatie voor het verrichten van gestandaardiseerde testen in de zaal zoals o.a. de Harvard steptest, diverse shuttle run testen, de vertical jumptest, de sit and reach test en de statische handknijpkrachttest.

III. DOELGROEPEN

De conditietesten en keuringen zijn bedoeld voor:

iedereen die zijn uithoudingsvermogen en zijn fysieke belastbaarheid wil kennen
specifiek bedrijfspersoneel zoals o.a politieagenten, brandweerlui en bewakingspersoneel
duursporters zoals o.a wielrenners, mountainbikers, hardlopers en triatleten
spelsporters zoals o.a voetballers, hockey-spelers en basketball-players
contactsporters zoals o.a boksers, judoka's en karateka's
krachtsporters
motorsporters
autorace-sporters

 
     
 

 

 

 

 
 

De Soel 2     |     Zoelen     |     Tel: 0344-682562     |     Fax:0344-681764     |     info@medicheck.nl